top of page

Kalite Politikası

Elektronikte Güvenli Üretim Politikası


- Güvenli üretim politikası temel almak ve riskleri belirleyerek güvenli çalışma ortamları
oluşturmak. Çalışanların insan faktörü prensiplerine uygun çalışması sağlamak ve emniyetle
ilgili durumların bildirilmesi teşvik etmek.
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak. Müşteri şikayetlerinde hızlı, adil, şeffaf ve tarafsız
çözüm sunmak.
- Yasal mevzuatlara, standartlara ve regülasyonlara uymak.
- Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre farkındalığı ile kalite
yönetim sistemlerinin benimsenmesini sağlamak. Bu kapsamda tüm personelin bilgi ve
becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak.
- Kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek.
- Tüm personelimizin uyum, işbirliği ve iletişimini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci, şirket
vizyonu ve misyonu çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak. Çalışanların
gelişimini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarını desteklemek.

SERTİFİKALAR

bottom of page