top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Güvenli Çalışma Ortamları Oluşturmak

 

- Sıfır iş kazası hedefiyle güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak.
- Riskleri belirlemek ve kontrol altında tutmak.
- Yasal yükümlülüklere ve standartlara uymak.
- Sürekli iyileştirme yapmak, çalışanların İSG bilincini artırarak sürekli denetim felsefesini
aşılamak.
- Emniyetle ilgili durumların bildirilmesini teşvik etmek.

bottom of page