top of page

Çevre Politikamız

Çevreye Saygılı Elektronik Üretim

Yasal yükümlülüklere ve standartlara uygun olarak çevre yönetim sistemi oluşturup güncel
tutmak.
- Çevre yönetim sisteminde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedeflemek.
- Çalışanları ve paydaşları çevre yönetim sistemi hakkında bilinçlendirmek.

bottom of page